مشاهده RSS Feed

شعر

صفتهای مفرده خداوند

به این مطلب امتیاز بدهید
خداوندا تو باشی« اول» و« آخر»

تو می دانی زحال باطن وظاهرزهر چه هست باشی «اکبر» و «اعلی»

«ولیّ» مطلقی بر بنده و «مولی»توئی «خالق» ، توئی پس «باعث» خلقت

«حکیم» و «اعلم» تدبیر و هر حکمتتو «حیّ» و حاضری، بر هرچه هم «ناظر»

تو باشی «مقتدر» بر هر چه هم «قادر»هَدَم هر چیز خواهد گشت باری

بُوَد « باقی» فقط ذات تو آریبرای مجرمین باشی تو «وهّاب»

کند گر توبه هم باشی تو «توّاب»توئی گمگشتگان را نیز «واجد»

تو «یکتائی» ، «احد» باشی و «واحد»اگر بر کافران هستی تو «قهّار»

ولی بر توبه کاران نیز «غفّار»چنان بر خلقت عالم تو «خلاّق»

به رزق و روزی هر کس تو «رزاّق»زمین و آسمانهائی تو «فاطر»

به حال کافران باشی تو «قاهر»ز جودت خلق را باشی تو «مُغنی»

کریم خلقتی باشی تو «مُقنی»تو «نوری» ، «واسعی» ، «هادی» تو ئی تو

«بدیعی» ، «مالکی» ، «والی» توئی تو«سمیع» هر دعائی بس «غفوری»

«مجیب» ذکر مخلوقی «شکوری»به دار آخرت باشی تو «مُحیی»

حساب خلق پس باشی تو «مُحصی»«عزیزی» ، مؤمنان را هم «مُعزّی»

ولی بر کافران هر دم «مُذلّی»توئی «فتّاح» و مشکل می گشائی

«شفیع» بندگان بی نوائیتو بر اعمال مخلوقت «حسیبی»

تو از آسیب مخلوقت «حفیظی»خداوندا تو «رحمانی» ، «رحیمی»

«رئوفی» و «ودودی» و « کریمی»«صمد» باشی ، «غنی» و بی نیازی

«قوی» باشی بدور از هر نیازی«عظیمی» و «کبیر » و « متّعالی»

«محیطی» و «علیّ» و «مستعانی»توئی« منّان»و بر عالم «مُقیتی»

تو هر موجود «یُحیی» پس «مُمیتی»«شهیدی» پس تو « علاّم » عیوبی

«حلیمی» و «عفُوّ» هر ذنوبیتوئی «باسط» اگر فرمان بَرَد خلق

توئی «قابض» اگر کفران کند خلقتو «جبّار» گروه کافرانی

تو «ضارّ» و «مُنتقم» بر جابرانیچه زیبا آفرینش را «مصوّر»

عجل را ساختی هر دم «مؤخّر»تو «قُدّوسی» ، «سلامی» هم «رقیبی»

«لطیفی» و به هر کس هم «قریبی»توئی «جامع» ، توئی «صادق» ، توئی « برّ»

چنان بر زورگویان ، «متکبّر»« نصیری» ، مؤمنان را هم «مهیمن»

«بعیدی» ، «کافی» و «قیّوم» و « مؤمن»ثنایت بیش سازند چون «حمیدی»

ترا بس مجد باشد چون «مجیدی»«اله» ناس باشی ، «اکرمی» تو

تو راز خلق دانی محرمی تو«علیمی» ، «مُبدئی» ، هستی تو « باری»

«متینی» پس به خلقت لطف داریتوئی « الله» ، مقام تو «جلیل» است

به پایت هر چه هم خار و ذلیل است« وکیل » و « وارث» انسان و « حقّی»

یقین «خادم » است بر اینکه حقّی
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

 1. یا لثارات الحسین آواتار ها
  عالی بود
 2. ayanketab آواتار ها
  خیر الله فی انفسکم
  آفرین بر شما به جهت انتشار صفتهای مفرده خداوند

  خرید و فروش انواع کتابهای نایاب و کمیاب و نفیس

  http://www.ayanketab.ir
^

ورود

ورود