مشاهده RSS Feed

از هر دری سخنی شعر ((شهره))

سعدیا رفتی و...

به این مطلب امتیاز بدهید
گفته شد بار غم عشق به منزل نرسد
سعدی از قافله عشق به جایی نرسد

گفته شد اول و آخر همه سجاد بود
گویی از گلشن معنی به زوالی نرسد

گفته شد باد بهاری چو که باشد سعدی
رخصتش هم به حضور گل ما هم نرسد

چون که سجاد ملقّب به نیایشگری است
طاعت و ذکر و مناجات به جایی نرسد

یا که سعدی متخلص شده با ابیاتش
با دو دیوانه مسیرش به گلستان نرسد

««هر که شد محرم دل در حرم یار بماند »
هر که در دشت جنون است به منزل نرسد

ای که سعدی همه ابیات تو شهد است و نبید
روزگاری شد و قدر تو به حافظ نرسد

ما نگوئیم بدو میل به ناحق نکنیم
همه گفتند که سجاد به دوزخ نرسد!!

ما همینک همه را مخلص درگاه خدا
خوانده بودیم ولیکن به مسیحا نرسد

چشم سعدی همه جا طالع میمون میدید
کاش بدگویی او باز به شهره نرسد

شهره گفتا که نه پروای تغافل دارمم
نه سر سرزنشم هست ،به جایی نرسد

کاش از جانب دِعبل و خزائی میگفت
پیکی از عالم بالا که به دعوا نرسد

بهتر آنست که در جمع اسک دینان بود
لاجرم غیبت سعدی به ثریا نرسد
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود