مشاهده RSS Feed

شعر

نکات آموزنده از قرآن بصورت شعر(3)

به این مطلب امتیاز بدهید
شرایط پذیرش توبه (17 و 18 نساء )

پذیرد خدا توبه ی آنکسی
که باشد نشاط و توانش بسی

نه در فصل پیری و هنگام مرگ
نه در وقت مفلوکی و بیکسی

و آنکس که جاهل بُوَد بر گناه
و غافل ز قُبحَش بُوَد هر کسی

خدایا تو «خادم» ببخش از کَرَم
که جز خود در آندم به دادش رسی
برچسب ها: توبه ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

^

ورود

ورود