مشاهده RSS Feed

شعر

خانه ی رحمت

به این مطلب امتیاز بدهید
ای که جا مانده از آن قافله و تنهایی
کی شوی فارغ از آن جاذبه و زیبایی

دل به دنیا مده چون نیست بجز رهگذری
ختم بنمای دگر قائله ی شیدایی

میزبان خسته شود ، جار زند مهمان را
سر شود عاقبت این مائده و مهمانی

اشرف خلق نه شایسته ی رفتار ددی است
توبه کن زود از آن سابقه ی حیوانی

لذت از شهوت اگر بیش بری دل میرد
کام دل تلخ کند ذائقه ی شهوانی

کن تقلّا که ز بستان علی مست شوی
خوش بُوَد بو کشی آن رایحه ی رحمانی

گر جدا گردی از آن طائفه ی جود و سخا
کی رسد داد تو در محکمه ی پنهانی

رو به خورشید ولایت کن و دل بند بر آن
تابَد انوار خوش از بارقه ی سبحانی

خویش بگذار و می از ساغر هشیار بنوش
بین که سر مست از آن جام می جانانی

«خادما» هر چه از آن خانه ی رحمت گفتی
حق بُوَد ، نیست در آن شائبه و پنداری
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

^

ورود

ورود