مشاهده RSS Feed

شعر

عید عاشقان (بمناسبت عید سعید فطر)

به این مطلب امتیاز بدهید
مژده رسد ز آسمان ، رسیده عید عاشقان

خبر رسد ز عرشیان ، نبوغ عشق شد عیانگرفته اند در این طریق ، برات عزّت و شرف

به رؤیت حبیب خود ، شوند روانه جنانز کوی «قدر » آنکه از ، هزار شب فراتر است

قدح بدست آمدند ، زخویش رسته آنچنان
ز اشک خویش شُسته اند ، غبار غفلت درون

به ذکر «جوشن » و « مُجیر » ، جلا بداده روح و جانمیان آنهمه مَلَک ، ز جرم خویش گفته اند

به شوق وعده ی گذشت ، ز جرمهای بیکران
چه خوشتر از مَهِ خدا ، امان از آن غم وداع

قبول طاعتش بُوَد ، دلیل عیش بندگان
چه سخت باشد آنکه دل ، ز خوان رحمتش کَنی

پس این نشاط و خنده از ، رضای اوست بی گمان
خدا کند که «خادم » از گروه نادمان بُوَد

ز جمع عاشقان بَرَد ، نصیب و بهره بی امان

برچسب ها: قدر, عید فطر ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

^

ورود

ورود