مشاهده RSS Feed

شعر

نکات آموزنده از قرآن بصورت شعر

به این مطلب امتیاز بدهید
صفات پرهیزکاران (آیه 177 سوره مبارکه بقره):

بیان گشت از سوی آن کردگار
صفات نکوکار و پرهیزگار

نُخست آنکه ایمان برند بر خدا
و بر آخرت نیز ، دارالقرار

به قرآن و پیغمبران همچنین
بَرَند بر ملائک سپس آشکار

ز اموال خود کرده انفاق نیز
ز قصد محبت به پروردگار

به خویشان نماید نظر ابتدا
سپس بر یتیمان بُوَد عمگسار

فقیر و تهیدست و در ماندگان
گرفتار و بیچاره و دل فگار

وفا کرده بر عهد و پیمان خویش
کند صبر در سختی کارزار

همیشه بُوَد صادق و راستگو
صبور و شکیبا و بس بُردبار


(آیه 134 – آل عمران ):
فرو برده خشم و غضب در درون
نسازد ولی بر خلائق برون


چو ظلمی به نفس خود آرد پدید
کند توبه نزد خدای مجید


خدایا به خادم عطا کن چنان
که او باشد از زُمره صالحان

التماس دعا - طاعات و عبادات همه مقبول درگه حق انشاء الله .

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود