مشاهده RSS Feed

کریم

نتیجه مذاکرات

به این مطلب امتیاز بدهید
نتیجه مذاکرات:
بالاخره بعد از کش وقوس های زیاد جمع بندی نهایی مذاکرات اعلام شد. وفعلا طیف دولت از این امر خوشحال بوده وآمریکایی ها به خبرسازی خود وتبیین این مساله از دیدگاه خود ادامه می دهند.
ولی آنچه مهم است دولت باید بیشتر از منافع سیاسی خود به منافع ملت وخونهایی که در راه این پیشرفت اها صرف شده است دقت کند. حال که غنی سازی 20% که ثمره اش خون شهید شهریاری بوده است با الطاف دولت کنار گذاشته شده ودر آخرین مذاکرات غنی سازی توسط ایران به کمتر از 5% رسیده است. دولت باید فشار بر مجلس را برای تصویب سریع این قانون کنار بگذارد وبراساس آنچه رهبر ی در پاسخ به رئیس جمهور مرقوم فرموده اند عمل شود تا مبادا این خسرانی که از قبل این مذاکرات وارد شده است بیش از این نشود.
لینک متن نامه رئیس جمهور وپاسخ رهبری:
http://jahannews.com/vdcezx8e7jh8xpi.b9bj.html
مردم هم نباید ره خوشحالی عجولانه بپردازند تا اینکه این توافق برسی شود تا مشخص شود که به نفع ماست یا ضرر، چون برخی آقایان بخاطر منافع وحیات سیاسی خود به این توافق نیاز داشتند وجنبه خبری آن بیشتر از حقیقت مساله برای آنها ارزش داشت.
هیأت رئیسه مجلس ونمایندگان هم باید با در نظر گرفتن منافع مردم وپیشرفت علمی کشور وخطوط قرمز رهبری این مساله را به دقت بررسی کنند ومرعوب جوسازی ها وفشارها نشوند. چون خود این مساله ای است که آیا تحریم های ظالمانه به گفته خود آقایان اینقدر ارزش داشت که ما دانش هسته ای خودر ا به تاراج بگذاریم؟!
%98 اورانیوم غنی سازی خود را به روسیه بفرستم؟ این همه هزینه که از بیت المال برای این امور صرف شده است، کجا خواهد رفت؟
دوسوال است که دوست دارم دیگر عزیزان هم نظرات خود را در این رابطه بیان کنند:
1- آیا عجله برای این توافق وتمدید چندین باره مذاکرات در دو آخر بیشتر بخاطر منافع ملت ومردم ایران بود یا منافع سیاسی آقایان؟
2- آیا رفع تحریم ها اینقدر ارزش داشت که دولت اقتصاد مقاومتی را تعطیل کند وفقط شعارش را بدهد، واز طرف دیگر با عجله این توافق را به هر شکلی بوده به نتیجه برساند؟ آیا معامله سیاسی برسر یک پیشرفت علمی صعنتی که جزء ضروری ترین امور است از نظر منطق وعرف عقلی، شرعی، سیاسی درست است؟

نظرات

^

ورود

ورود