مشاهده RSS Feed

امین 2

برگی از کلام اهل دل

به این مطلب امتیاز بدهید
برای دنیایتان هم شده سحرها بیدار شوید ...

آیة الله نصرالله شاه آبادی فرزند آیة الله محمدعلی شاه آبادی نقل می کند:موضوع دیگری که مرحوم والد به آن عنایت ویژه ای داشتند و آن را در قرب به حق مؤثر می دانستند، بیداری شب و سحر خیزی بود...


می فرمودند: «اگر برای نافله شب بیدار شدید برای نافله خواندن آمادگی روحی ندارید، بیدار بمانید. بنشینید، حتی چای بخورید. انسان بر اثر همین بیداری، آمادگی برای عبادت را پیدا می کند.»


همچنین می فرمودند: «بیداری سحر، هم برای مزاج مادی مفید است و هم برای مزاج معنوی.»

در منبرهایشان مکرراً می فرمودند: «برای دنیایتان هم که شده، سحرها بیدار شوید. چون بیداری سحر، وسعت رزق، زیبایی چهره و خوش اخلاقی می آورد.»
نظرات

^

ورود

ورود