مشاهده RSS Feed

کریم

جبهه مقاومت

به این مطلب امتیاز بدهید
اهمیت روز قدس
همه ما از مراجع دین شنیده ام که شرکت در راهپیمایی روز قدس واجب است. این مساله از دو جهت قابل دقت می باشد:
1- وجوب شرعی
2- امیت سیاسی

یکی از واجبات دینی برای هر مسلمانی تبرّی یعنی اعلام بیزاری از دشمنان خداست، ودر عصر ما در راس این دشمنان وفتنه گران جهانی آمریکا واسرائیل قرار دارد. لذا اعلا بیزاری از آنها لازم وضروری است.
ا زنظر سیاسی قضیه اهمیت بیشتری دارد.
از برکات انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) بوجود آوردن خط مقاومت ومتحد کردن این جبهه در مقابل لیبرال دمکراسی غرب برای سیطره برکل جهان ومصادره منابع وذخائر ماد یومعنوی دنیا به نفع خودشان وکنار گذاشتن دین وتوحید بود. چون اینها مانع تحقق آمال وخواسته های استکباری آنهاست. وجپاول اموال ودارئیهای کشورهای فقیر به نفع مستکبران جهان.
خط مقاومت به رهبری ایران مانع بزرگی در مقابل زیاده خواهیهای آمریکا وسردمداران یهود وصهیونیسم بود. جبهه مقاومت عبارت است از ایران، حزب الله لبنان وسوریه وحماس وگروههای مقامت لبنان.
روحیه مقاومت در شیعه که برگرفته از فرهنگ عاشورا وانتظار است باعث شده است استکبار نتواند تا بحال در منطقه به خواسته های خود در تضعیف ونابودی اسلام جامعه عمل بپوشاند.
از مهمترین مصادیق این مقاومت مساله روز قدس است که از ابتکارات امام راحل(ره)بوده است وپرچم مبارزه با ظالم ودفاع از مظلوم است ومساله فلسطین موضوعیت ندارد بلکه آزادی قدس در راس همه این امور است.
با توجه به این توضیحات زنده نگه داشتن روز قدس برای برائت از ظالمان ودفاع از مظلومان تا باودی ظلم وسیطره عدالت بر جهان وجود دارد ووظیفه شرعی وانسانی هر مسلمانی شرکت در این راهپیمایی است.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود