مشاهده RSS Feed

سخن های دل

یا مجیب دعوة المضطرین

به این مطلب امتیاز بدهید
بسم الله الرحمن الرحیم
شب قدری دیگر از ره رسید و در آستانه امتحانی دیگر برای اعمال و نفسهای خویشیم. و ناظران این امتحان که ملائکه و روح اند در هر هنگام بر اعمال این بندگان که آنرا با دستان خویش می نگاریم نظاره گرند.... در لحظه لحظه خواب و بیداری...بر سخن راندن و اعمال و باورهایمان و ....

شب قدر شبی است عظیم... برتر از هزار ماه .... و ماه رمضان ....ماه عبادت و روزه و شب زنده داری ها و ماه خداست که در آن شبی است که اعمال و عمرهای (زندگی) ما در آن رقم می خورد ....شب مناجات با خالق کائنات تا تلالو سپیده و طلب بخشش و مغفرت ورحمت وبندگی....زیرا که خود به بیداری دعوتمان کرد ....برای هبوط فرشتگان و روشنی راهمان و تعیین سرنوشت تا سالی دیگر و زندگی و رحیلمان به خانه ابدی .... برای توبه و توجه به خویش انسانی مان تا راهی نیکو قبل از رحیل برگزیده و قلمی زیبا بر حیاتمان نگاریم .... و در دام ظلمتی تیره که بر خود تنیده ایم و غفلت از اشارات ربوبیتش اسیر نگردیم ....

و این همان ماه پرفضیلت خالق یکتا،رمضان المبارک است برای پاک نمودن قلبها و قالبهایمان و آماده کردن آنها تا برای شب قدری دیگر برخیزیم با دوری گزیدن از هر آنچه معصیت را حاصل است و نگاهبانی خویش سرکش، از سحر تا غروب و نشستن بر سر و مائده ربانی اش و رهیدن از نفس دون صفت و اوج تا وصول به جایگاه و فطرتی که خدا ما را بر آن سرشته و بر زمین اش خلیفه خویش قرارمان داده که او مدبر کارها و گشاینده سختیها و دانا بر نادیده هاست....او مونس است ذاکران را .... و اصرار خواهندگان او را خسته (بیزار) نگرداند ....و پیوسته ندایش کنیم :

بار پروردگارا جز تو خدایی برما نیست ..... و معبودی جز تو نشناسیم ....ای سرور همه امیدواران.... و راهنمای ره گم کرده گان و کفایت کننده همه چیز.... و ای پوشاننده عیوب ....ای پناه هر گریخته ..... ای روشنا بخش قلوب و راهنمای متحیران و....

از آتش وجودمان که خود برافروخته ایم و از هر کبری رهایمان ساز تا فقط ترا بنده باشیم و از بندگان شکر گذار و صالحت قرارمان ده
یا مجیب دعوة المضطرین
^

ورود

ورود