مشاهده RSS Feed

شادی92

ترجمه فارسی نام سوره ها و مأخذ نام گذاری:‏(بخش سوم)

به این مطلب امتیاز بدهید
81- سوره تکویر به معنی در هم پیچیدن (منظور این است که خداوند روشنایی را از خورشید می گیرد و این پیش در آمد قیامت است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

82-سوره إنفطار به معنی شکافته شدن (منظور شکافته شدن و از هم گسستن آسمان است که پیش درآمد قیامت است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

83-سوره مُطَفِّفین به معنی کم فروشان (در این سوره از کم فروشی نکوهش شده است)مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

84-سوره إنشقاق به معنی شکافته شدن (از هم گسستن آسمان ها و جاذبه های آن است که خبر از قیامت می دهد) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

85-سوره بروج به معنی برج ها یا ستاره های بزرگ. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

86-سوره طارِق به معنی ظاهر شونده،ستاره درخشان. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

87-سوره أعلی به معنی برتر (یعنی پروردگار برتر است از هر چه که تصور شود)مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

88-سوره غاشیة به معنی فرو گیرنده،بیهوش کننده ،همه گیر (یکی از نام های قیامت است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

89-سوره فجر به معنی شکافته شدن،بامداد،صبح. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

90-سوره بلد به معنی شهر، منظور شهر مکه است. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

91-سوره شمس به معنی آفتاب، یا خورشید. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

92-سوره لیل به معنی شب. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است .

93-سوره ضُحَی به معنی صبحگاه، چاشتگاه.مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

94-سوره إنشراح به معنی گشاده شدن (منظور این است که خداوند سینه و دل
پیامبر را گشاده نمود و وسعت بخشید )مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

95-سوره تین به معنی انجیر. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

96-سوره علق به معنی خون بسته . مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

97- سوره قدر به معنی اندازه،شب قدر. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

98-سوره بیّنة به معنی دلیل آشکار. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

99- سوره زلزال به معنی لرزش زمین، تکان دادن که از علامت های قیامت نیز می باشد. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

100- سوره عادیات به معنی اسب های دونده. ممکن است اشاره باشد به رفتن حضرت علی(علیه السلام) به غزوه ذات السلاسل. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

101- سوره قارعة به معنی کوبنده. یکی از نام های قیامت است. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

102- سوره تکاثر به معنی مباهات و فخر نمودن به مال بسیار و قوم بسیار (کفار قریش برای فخر فروشی به کثرت خویش،قبرهای قبیله ی خود را نیز می شمرند و به حساب می آوردند)مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

103-سوره عصر به معنی زمانه،نماز عصر ،عصرو زمان امام عصر (امام زمان)مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

104-سوره هُمَزَة به معنی غماز و عیب جو. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

105- سوره فیل به معنی فیل یا پیل (منظور سپاه ابرهه است که برای خراب کردن خانه ی خدا از یمن به طرف مکه حرکت کرد و نابود شد)مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

106- سوره قریش نام قبیله ای که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) از آن قبیله بود. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

107- سوره ماعون به معنی زکات. مأخذ نام گذاری آیه آخر سوره است.

108-سوره کوثر به معنی خیر کثیر ،حوضی در بهشت یا فاطمه زهرا(س).مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

109-سوره کافرون مراد از کافران در این جا کافران قریش است که پیشنهادی به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دادند و پذیرفته نشد. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

110- سوره نصر به معنی یاری کردن. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

111-سوره مَسَدّ (تبت)(عاقبت ابولهب که از دشمنان پیامبر(صلی الله علیه وآله)درمکه بود، در آن آمده است) ؛ریسمان بافته شده از خرما.مأخذ نام گذاری آیه آخر سوره است.

112- سوره إخلاص به معنی پاک و خاص کردن (منظور پاک و خالص کردن معتقدات از هر گونه شرک) مأخذ نام گذاری اسم آن از معنای سوره گرفته شده است.

113- سوره فلق به معنی شکافتن،سپیده دم. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

114- سوره ناس به معنی مردم. مأخذ نام گذاری ، آیه اول سوره است.

آپدیت شده 1394/04/17 در 13:27 توسط شادی92

دسته بندی ها
عربی -زبان قرآن مجید

نظرات

^

ورود

ورود