مشاهده RSS Feed

شادی92

ترجمه فارسی نام سوره ها و مأخذ نام گذاری:‏ (بخش دوم)

به این مطلب امتیاز بدهید

41- سوره فُصِّلَت (حم سجده) به معنی تفصیل داده شده (در آیاتِ قرآن حق و باطل مو شکافی شده است) و این که در این سوره سجده واجب وجود دارد (حم سجده ) گفته شده است. مأخذ نام گذاری آیه سوم سوره است.

42- سوره شوری به معنی مشاوره، مشورت کردن. مأخذ نام گذاری آیه 38 سوره است.

43- سوره زُخرُف به معنی زینت ها، طلا (در این سوره از نقره و طلا سخن رفته است.) مأخذ نام گذاری آیه 35 سوره است.

44- سوره دُخان به معنی دود. مأخذ نام گذاری آیه 10 سوره است.

45- سوره جاثیة به معنی به زانو در آمده (درروز قیامت مردم به زانو در می آیند.) مأخذ نام گذاری آیه 27 سوره است.

46- سوره أحقاف به معنی سرزمین قوم هود می باشد که گرفتار عذاب الهی شدند. مأخذ نام گذاری آیه 21 سوره است.

47- سوره محمّد نام پیامبر عظیم الشان اسلام(ص). مأخذ نام گذاری آیه دوم سوره است.

48- سوره فتح به معنی گشودن، پیروزی(منظور پیروزی پیامبر(ص) در انعقاد قرارداد صلح حدیبیه است که راه را برای پیروزی های بعدی هموار کرد.) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

49- سوره حُجُرات به معنی حجره ها،خیمه ها (حجره های منزل پیامبر) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

50- سوره ق از حروف مقطعه قرآن است. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

51-سوره ذاریات به معنی پراکنده کنندگان مانند بادها ابرها، ملائکه. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

52- سوره طور نام کوهی است. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

53- سوره نجم به معنی ستاره. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

54- سوره قمر به معنی ماه ( در این سوره موضوع شق القمر بیان شده است.) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

55- سوره الرحمن از صفات خداوند، بسیار بخشنده. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

56- سوره واقعة یکی از نام های قیامت است به معنی واقع شونده. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

57- سوره حَدید به معنی آهن. مأخذ نام گذاری آیه 25 سوره است.

58- سوره مُجادلة به معنی گفتگو کردن (در این سوره موضوع گفتگوی زنی با پیامبر(ص) در مورد شوهرش بیان شده است.) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

59- سوره حشر به معنی جمع کردن، راندن (موضوع راندن یهودیان بنی النضیر از حوالی مدینه در این سوره آمده است) مأخذ نام گذاری آیه دوم سوره است.

60- سوره مُمتَحنة به معنی کسی که مورد آزمایش واقع شده،آزمایش شده (موضوع زنانی که مسلمان شده بودند و شوهران کافر خود رادر مکه رها کرده و در مدینه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) اسلام پناهنده می شدند در این سوره آمده است)مأخذ نام گذاری آیه 10 سوره است.

61- سوره صفّ به معنی ردیف ایستاده، صف به صف ایستادن. مأخذ نام گذاری آیه 4 سوره است.

62- سوره جمعة ( نماز جمعه در این سوره بیان شده است.) مأخذ نام گذاری آیه 9 سوره است.

63- سوره منافقون جمع منافق، آدم دورو (در این سوره از منافقون و توطئه آنان علیه مسلمانان سخن گفته است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

64- سوره تَغابُن به معنی پشیمانی،مغبون کردن. یکی از نام های قیامت است. مأخذ نام گذاری آیه 9 سوره است.

65-سوره طلاق ( در این سوره قسمتی از احکام طلاق و سفارش درباره ی زنان آمده است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

66- سوره تحریم به معنی حرام کردن (منظور از آن خطاب خداوند به پیامبر است که چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال ساخته بر خود حرام می کنی) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

67- سوره مُلک به معنی پادشاهی ، پادشاهی و اقتدار خداوند است، زیرا تصرف در کارها تنها به دست قدرت اوست. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

68-سوره قلم (نون) به معنی قلم، ابزار نوشتن. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

69- سوره حاقّةبه معنی حقانیت وقایع و به حق رسی. از نام های قیامت است (زیرا جمیع حوادث قیامت و قوعش واجب و حق است) و مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

70- سوره مَعارج به معنی نردبان ها و جاهای بالا رفتن است. مأخذ نام گذاری آیه 3 سوره است.

71-سوره نوح نام یکی از پیامبران الهی است. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

72- سوره جنّ به معنی موجودات ناپیدا (در این سوره موضوع ایمان آوردن عده ای از اجنه به پیامبر(ص) مطرح شده است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

73- سوره مُزَمِّل به معنی گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

74- سوره مُدّثِّر به معنی ردا یا گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

75-سوره قیامة به معنی رستاخیز. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

76-سوره إنسان( دهر) به معنی روزگار، زمانه.مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

77- سوره مُرسَلات به معنی فرستاده شدگان (منظور ملائکه یا بادها است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

78-سوره نبأ به معنی خبر (منظور خبر روز قیامت است)مأخذ نام گذاری آیه دوم سوره است.

79-سوره نازعات به معنی فرشتگانی که مامور گرفتن جان ها هستند، کشتندگان. مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

80-سوره عَبَس به معنی روی ترش نمودن (منظور شخص نابینایی است که حضور پیامبر آمد و شخص دیگری روی در هم کشید که در این سوره آمده است) مأخذ نام گذاری آیه اول سوره است.

آپدیت شده 1394/04/17 در 13:08 توسط شادی92

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عربی -زبان قرآن مجید

نظرات

^

ورود

ورود