مشاهده RSS Feed

کریم

مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام

به این مطلب امتیاز بدهید
چرا امیرالمومنین (ع) مظلوم واقع شد؟
امام علی علیه السلام بعد از نبی مکرم اسلام(ع) اصلی ترین نقش را در حفظ وبقاء اسلام داشته است. چه از نظر علمی وتبیین معارف وارزشهای دینی که سمبل آن نهج البلاغه امام است. وچه از نظر شرکت در جنگها وکشتن سران شرک ومقابله با بدعتها، اما سوال این است چرا بااینکه صحابه پیامبر(ص) اجماع داشتند که علی(ع) اعلم اصحاب است واز نظر شجاعت شجاع ترین آنها وزاهدترین آنها است که سعد بن وقاص در سخنانی که حاکم نیشابوری در جلد3 المستدرک خود آورده است به این مسائل تصریح کرده است، ولی مظلوم واقع شد ومظلومانه به شهادت رسید؟
دو چیز در شهادت حضرت تاثیر عمده داشت:
1- جهل مردم:
امام خود می فرمایند:الناس أعداء ما جهلوا(نهج البلاغه صبحی صالح، نشر هجرت قم، ص501)، مردم دشمن آن چیزهایی هستند که نمی دانند.
مردم چون شناخت صحیحی از حضرت نداشتند لذا تنهایش گذاشتند واو را قربة إلی الله کشتند چون از سران کفر ومانعان از تحقق اسلام حقیقی محسوبش می کردند. کسی که اسلام مجسم بود واعمال ورفتارش طبق آیه تطهیر عین اسلام ومطابق با قرآن بود دشمن دین وقرآن محسوب می شد. واین نبود مگر بخاطر جهل مردم.

2- عدالت حضرت:
خیلی تحمل عدالت وعدم وجود تبعیض در حکومت امیرالمومنین را نداشتند چون دنبال منفعت بیشتر ومست افتخارات وخدمات گذشته خود بودند وسهم خواهی می کردند. مانند طلحه وزبیر که که شعله های اولیه جنگ زا علیه حضرت با ابزار قرار دادن عایشه شروع کردند وهمین جنگ جمل مقدمه بقیه جنگ ها وتضعیف حکومت حضرت بود.
اما عواملی که باعث شد این شرایط بوجود بیاید وحکومت حضرت تضعیف شده ونتواد منویات خود را به ثمر بنشاند. اینها بودند:
الف: نبود کادر ونیرو:
متاسفانه دست حضرت آنقدر خالی بود که مجبور بود از افرادی چون زیاد بن ابیه، شریح قاضی بعنوان کارگزار خود وعوامل حکومتی اش استفاده کند. ورهبری که نیرو نداشته باشد تا بتواند در ابعاد مختلف سیاسی ، اجتماعی، مدیریت، جنگ و... از آنها استفاده کند ومجبور باشد افراد خائن را تحمل کرده مانند اشعث بن قیس وآنها را مدیریت کند حکومتش تضعیف شده وشکست خواهد خورد.
ب: سستی مردم:
مردم آنقدر سست بودند که به فرموده حضرت آنقدر که لشگریان معاویه در کفر خود مصمم وجدی بودند اینها در حق خود جدی نبودند. وبا بهانه های مختلف جنگ با معاویه راس کفر را تاخیر می انداختند تا اینکه حضرتش شهید شد ومعاویه با دسیسه های مختلف مسلط بر امور گشت.

امروز اگر ما می خواهیم حکومت اسلامی ایران که ثمره خون هزاران شهید وجانباز است تجربه تلخ صلح امام حسن (ع) ومظلومیت ولایت را نداشته باشد باید همه ما با جان ودل برای تحقق منویات رهبری تلاش کنیم وخود را در تهذیب وعلم تعالی دهیم تا در عرصه های مختلف که نظام نیاز به کادر ونیرود دارد بازوان وسربازان رهبری باشیم.
تا مبادا برخی افراد سازشکار وغرب زده هزینه های مختلف را با اسم گفتگو بر کشور تحمیل کند وخون دانشمندان وشهیدان را برای مقاصد سیاسی خود خرج کند. ورهبر مملکت برای مشخص شدن حقیقت قضیه ومقاصد حقیقی آنها مجبور به مدارا با این افراد باشد.
امروز عمارهایی لازم هستند تا در فضای مجازی وشبکه های اجتماعی وصحنه های مختلف حقایق را برای مردم تبیین کنند ونگذارند رهبرشان مانند مولا وجدش غریبش مظلوم واقع شود.
به امید روزی که اسلام بر تمام کفر پیروز شود وشاهد نابودی استکبار ودر راس آنها آمریکا واسرائیل وآل سعود باشیم.
شهادت مولای متقیان برتمام مظلومان جهان بالاخص برحضرت بقیة الله الأعظم تسیلت باد.

نظرات

^

ورود

ورود