مشاهده RSS Feed

شعر

گفتگوی حضرت علی اکبر با اسب خویش

به این مطلب امتیاز بدهید
« عِقاب » نام اسب حضرت بوده که در آخرین لحظات مبارزه با کوفیان نامرد ، درد دلهای محزونی با این حیوان با وفایش دارد :

عقابا توئی مونس و همدمم
تو آگاهی از دردم و از غمم

عقابا نگر تشنه در لشکرم
چگونه کنند چاک چاک پیکرم

عقابا مرا بر که از باب خویش
ستانم ز او هدیه ی ناب خویش

گذارم سر آرام بر سینه اش
نهم لب به لبهای خشکیده اش

مکم خاتم و سیر گردم ز آب
شود چاره این خستگی و عتاب

دوباره کنم با عدو کارزار
کنم لشکر خصم را تار و مار

چشند طعم شمشیر چون رعد من
فرو پاشد آن لشکر از جهد من

عقابا نگر کینه ی قوم دون
ترا نیز کردند چو من واژژگون

چه بد حیله کردند به تو هم به من
نتازند مردانه و تن به تن

تو بینی که این نسل تزویر و پست
به گِردم چو گرگان هارند و مست

چرا می درند فرق من اینچنین ؟
که جاری شود خون من از جبین

از آن ترسم آخر در این سرزمین
که تنها شود باب من بعد از این

عقابا نگر جسم بی جان من
که پردازد اینک به درمان من ؟

بگو تا که آید کنون مادرم
که مرحم نهد زخمهای سرم

برو در خیام و به بابم بگو
که افتاده اینسان به جانم عدو

به عباس گو عمّ رعنای من
کند یاوری باب تنهای من

آپدیت شده 1392/08/18 در 12:08 توسط مرید الحسین (ع)

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود