مشاهده RSS Feed

سخن های دل

نغمه از درد هجران

به این مطلب امتیاز بدهید
بسم الله الرحمن ارحیم

آمدم تا ز هجرانت بگوییم یا ولی
ای ز هجرت دلها تپیدن یافته به خبری از ظهورش
وچشم ها دوخته به ره تا که بیندش رویش
می نویسیم طعم هجری را که از قلب مشتاقانش سرچشمه گرفته
شاید نگاهش لحظه ای به کرشمه اش
دریابد ما را

بسم الله الرحمن الرحیم
قلم برقلب کاغذ لغزیذه و با خط خون می نگارد
امروز جمعه ایست دیگر و احساس سنگینی قلبم را به اسارت خود برده .به دنبال بهانه ای که چرا چنین است و این غم سنگین. به اطراف نظر را می گردانی شاید سبب بغضی محبوس در گلو را بیابی . باز دنبال بهانه پنجره دیدگان را به دور دست آسمان و افق خونین می سپاری... آه .... دیگر تاب نمی آوری . آخر چه شده که تا این اندازه مردمان دیدگانت را موجی از اشگ غرقه می سازد. ای صد آه کدامین گمشده اینگونه تو را به دلتنگی آورده که از ورای موجی از آب باز به دنبال این که شاید، بتوانی بنگری ،بیابی و نظاره اش کنی.
لحظه لحظه و ثانیه ثانیه بر این احساس سنگینی که قلب را فشرده و مژگان را تر و آسمان چشمان را ابری ، افزون می گردد.
آخر ای قلب چرا انقدر بهانه گیری و برای کدامین نگار اشکها بینایی ام را می ربایید؟
چه شده که بغض راه گلویم را می بندی و صدایم را در خود محبوس می داری؟
ساعتی دیگر و نزدیک ظهر نماز را بر پاداشتند و سوز دعا راه آسمان را در پیش گرفته وباز در پی کارها روان می گردی
ساعتی دیگر و .......باز ساعتی دیگر و .....باز بهانه و .....باز بهانه
ترا چه شده قلبت ، دیدگانت ، بغضت ، همه و همه به یکباره با دلتنگی آمیخته و الماس دیدگانت را می بینی که دیگر تاب نیاورده و بر روی گونه ها روان می گردد و.....بغض دیگر ساکت نمی ماند و..... به هق هق می افتی ......هنوز گمشده ات باز نگشته....
کیست که اینگونه بی قرار رویش شده ای؟
کیست که چنین بغضت را به فریاد آورده؟
وکیست اویی که الماس دیدگانت را برای دیدنش برروی گونه ها رها کرده ای؟
...
....
....
....
نزدیک غروب می بینی که چشم آسمان نیز بر خون نشسته
دست بر پشت دست می کوبی و زمزمه كنان ...


الهی عظم البلاء ... و برح الخفاء....وانکشف الغطاء ....و انقطع الرجاء

.....ای وای باز نیامد......ای افسوس و ....افسوس ...و صدایت در بغضت گم می شود

شود آیا که بینمش او را باز .........شودم بر او اقتدا کنم به نماز
این عمر در گذر است همی ........کی شود که بینمش به دمی
آه ای چشمِ فروخفته در موج......کی شود که باشدت بر اوجوای که هر لحظه اعمال اثیم...... میکند او را در پرده مقیم
دست از گنه بباید شست ....... دیدگان بهر توبه باید سفت
قلبها زدوده از زنگار می باید.....در حین ظهورش یگانه بودن باید


ای عزیزقلب مشتاقان یا مهدی .......ای ظهور تو باورمان یا مهدی
ما گنه کرده ایم تو ببخش.......ره به ناکجا برده ایم تو ببخش
هان ای طلوع سپیدۀ ایمانی ........تو بیا نازنین طه یا مهدی
کاش با صدای دلنواز ترنمی ..... بشنویم صوت دلربای منم مهدیکاش دل با لیتنا می رست.......دیده بر ابا صالح ره می جست


برای حضورش در قلوبمان و روشنی دیدگان به ظهورش و با مردمانی بر نشسته در خون دست برآسمان داریم و برخوانیم:

اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاًو تمتعه فيها طويلاً
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  1. عارف آواتار ها
    بسیار زیبا بود.
    التماس دعا
^

ورود

ورود