مشاهده RSS Feed

ღღ پـری نـوشـتـه هــا ღღ

ღ بزرگ ترین انسان کش هرزه ی تمامی تاریـخ ღ

به این مطلب امتیاز بدهیدآن طبیبـان را که بچـه های بیمـار را روی دست هـای ملتمـسِ مـادرانِ درمـانـده شـان ؛

آنقـدر نگـه می دارنـد کـه ؛

بچـه هـا جـان می کَنند و می میـرنـد ؛ فـرو بگـذار !!

مـا روزی ایـن طـب بـدکـار ابـلیـسی را ؛

بـه گورستــان خـواهیــم فرستــاد؛

همـراه بـا سنگـی بـر آن :


« کـه اینجـا ، بـزرگتـریـن انسـان کُشِ هَـرزه ی تمـامیِ تـاریـخ را بـه خـاک سپـرده ایـم؛

بـاشد کـه زمیـن خـاکستـرش را نیـز هرگـز بـه مـا بـاز پـس نـدهـد ...»


یکـــ عاشقانـه ی آرام-نـادر ابراهیمـی


نظرات

^

ورود

ورود