مشاهده RSS Feed

ñ¡ªz

بی عشوه ولی دلربا

به این مطلب امتیاز بدهید
نزدیک،اما دور از دسترس ...

بی عشوه ولی دلربا ...

اوست معلم وقار درقلهی بی نیازی ...

هر خارو خسی عاشقش نمی شود و زیباییش را هر دلی لمس نمیکند ...

او پیش از انتخاب شدن انتخاب میکند و پیش از معشوق شدن عاشق میشود ...

با زیرکی گوی عقل را از کنار دیو هوس می رباید ...

او همان دختر عفیف و در پس پرده ی حجاب است..!برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود