مشاهده RSS Feed

ñ¡ªz

دخترانه ها 2

به این مطلب امتیاز بدهید
چـــــادرت را بر ســـــرت بیانـــــداز بیـــــروטּ بیـــــا
بیــــا بـہ تـــمـــــاشـــاے ᓅـصـــــل "ᓘـشڪسالے حــــجــــاب"
بگـــــذار ᓆـداســــت چـــــادرت
دســــتے بڪشـــــد بـــــر ایـــــن "ᓘـزاטּ زدگے حـــــیا"
بــــگــــذار ڪوچـہ و ᓘـیاباטּ زیرگــــامـــــهاے نجیــــب تو احســــا๛ غرور ڪننـــد
بــــگـــذار ببینــــند برگـــــهاے درᓘـت بے عـᓅـــــتے
چگــــونـہ زیر پایــــت ᓘـش ᓘـش میڪند

ڪـہ بــــــهار زیر چــــادر توســــتـ ـ ـ ـبرچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود