مشاهده RSS Feed

فریال

جویبار وصل

به این مطلب امتیاز بدهید
به نام خدا

سلام

زندگی در حرکت دایره مانند است یا خط مستقیم؟!

کاش می دانستم موجودخاکی چیست؟!کیست؟!کجاست و برای چه زندگی می کند؟!

کمی از مال دنیا می خواهد یا هرگز قانع نمی شود؟!

دوست می دارد یا دوست دارد دوستش داشته باشند؟!

اهل زمین است یا فرشته است؟!

خدایا کمی از ذهن آشفته ام به جویبار وصل برسان

نظرات

^

ورود

ورود