مشاهده RSS Feed

ashr

صداي زمزمه ي جامعه کبيره ي توست

به این مطلب امتیاز بدهید

صداي زمزمه ي جامعه کبيره ي توست
که چشم ها همه اشک و نگاه خيره ي توست

هر آنکسي که در امواج عشق افتاده
براي عرض ادب در پي جزيره ي توست


کلاس درس محبت کلامکم نور است
اگر محب علي گشته ايم سيره ي توست

شما که محبط وحييد و معدن رحمت
تمام دار و ندارم غم عشيره ي توست

ميان صحنه ي محشر شفاعتي بکنيد
صداي زجه ، صداي غلام تيره ي توست

کنار ذره اي از ناخن شما بايد
تمام ناقه ي صالح به سجده در آيدنظرات

^

ورود

ورود