مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

توقف مراسم حج از علائم حتمی نزدیکی ظهور

به این مطلب امتیاز بدهید
به نقل از قصص الأنبياء ( قصص قرآن - ترجمه قصص الأنبياء جزائرى)، ص: 864


همزمان با دوران ظهور حضرت حجّت (عج) برخى وقايع به وقوع مىپيوندد كه با استفاده از روايات مىتوان آنها را در دو گروه نشانه هاى عام (كلى و غير حتمى) و نشانه هاى خاص (حتمى) طبقه بندى كرد، نشانه هاى عام نشانه هايى هستند كه به تدريج واقع مىشوند و براى ظهور بايد تمام آن نشانه ها روى دهند، و تا امروز كم و بيش اغلب آن محقّق شدهاند، اين نشانهها عبارتند از: فراگيرى ظلم و جور، ظهور هرج و مرج و فتنه، شبيه شدن مردان به زنان، شبيه شدن زنان به مردان، فزونى گرفتن تعداد مساجد و قاريان قرآن در حالى كه از محتوا و عمل به قرآن خبرى نيست، افزايش كشتار مردم، افزونى فقيهان گمراه و خائن و كاهش فقيه هدايتگر و اهل عمل، شدّت گرفتن فساد و رشوه و دروغ و ربا، معروف شدن منكر و منكر گشتن معروف، و ....
امّا نشانه هاى خاصّ يا حتمى، نشانه هايى هستند كه با وقوع يكى از آنها ظهور
حضرت حجت (عج) حتما محقّق خواهد شد، اين نشانه ها عبارتند از: ظهور سفيانى، ظهور دجّال، تعطيل مساجد، توقف‬ مراسم حجّ، شكافتن زمين و خسوف در خراسان، طلوع ستاره دنباله دار، كشته شدن نفس زكيّه، برخاستن نداى آسمانى، خسف در سرزمين بيداء، خورشيد گرفتگى در اوايل ماه رمضان و ....
در حديث مفصّلى از امام صادق (ع) نقل شده است: (كوفه از وجود مؤمنان خالى مىشود و علم و دانش از آنجا رخت بر مىبندد، سپس علم در ديارى به نام قم آشكار شده و اين شهر معدن علم و فضيلت مىگردد تا زمانى كه حتى دوشيزگان پشت پرده در دين تفقّه مىيابند، اين امر واقع نمىشود، مگر هنگام نزديك شدن ظهور قائم ما. منتخب الاثر، صفحه 443.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود