مشاهده RSS Feed

دخترونه

دوست ....... دوستی .....

به این مطلب امتیاز بدهید
دوست عجب امنیت خوبی است

میتوانی با او خود خودت باشیدوست انتخاب آزاد توست،

اختیار توست

نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند

نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند

دوست عرف نیست،

عادت نیست،

معذوریت نیست،

دوست از هر نسبتی مبراست.

دوست سايبان دلچسبى است تا

خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری…

نوشته های روی شن مهمان اولین موج دریا هستند،

اما حکاکی های روی سنگ مهمان همیشگی تاریخند،

و دوستان خوب ، حک شدگان روی قلبند.

زبان تنها عضویست که هم رنج بی پایان به همراه دارد وهم گنج بی پایان بیایید حواسمان باشد که: ﺑﺎ ﺍﯾﻦ "ﺯباﻥ "ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ وﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ و با ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸوداز جدایی ها جلوگیری کرد وبا همین زبان میشود جدایی انداخت .با همین زبان میشود آتش زدو با همین زبان میشود آتش را خاموش کردحواسمان به دلهایمان باشد: "آلوده اش نکنیم"بیاید ارزش این را بدانیم که: نبودنها،دوربودنها و ندیدنهاهرگزبهانه ای نمیشودبرای از یاد بردن دوستان
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود