مشاهده RSS Feed

رقیه خاتون(س)

آنكه در اين مزار شريف آرميده است

به این مطلب امتیاز بدهید
آنكه در اين مزار شريف آرميده است *** امّ البكاء رقيّه محنت كشيده است
-----------------------------------------------------------
اين قبر كوچك است از آن طفل خردسال *** كز دشمنان دون بسى رنج ديده است
اينجا زتاب غم، دل زينب شده است آب *** بس ناله يتيم برادر شنيده است
اينجا زمرگ دختر مظلومه حسين *** كلثوم زار جامه طاقت دريده است
اينجا زداغ نوگل گلزار شاه دين *** از چشم اهل بيت نبى خون چكيده است
اينجا زپا فتاده و او را ربوده خواب *** طفلى كه روى خار مغيلان دويده است
اينجاست كز رقيّه دلخسته مرغ روح *** برشاخسار روضه رضوان پريده است
^

ورود

ورود