مشاهده RSS Feed

شعر

گنجینه نور

به این مطلب امتیاز بدهید


کربلا گنجینه ای از نور بود
خیمه ها مملو ز دُّر جور بود

آسمانش اختر شش ماهه داشت
در خیامش طفلکی دُردانه داشت

در کنار خیمه ها چند شیر بود
چهره ی یک چلچراغ پیر بود

مرگ را بازیچه می پنداشتند
از عسل شیرین ترش می داشتند

دوست دارند دستها اهدا کنند
تا رضای دوست را پیدا کنند

گر چه باشند تشنه ی یک جُرعه آب
آب را بر آب ریزند در غیاب

دوست دارند پاره پاره بر عقاب
دوست را دیدار سازند با شتاب

لب گذارند بر لب و خاتم مکند
ارمغان عشق را با هم ستند

فکر فردایند که کی سر می دهند
آستان دوست را سر می نهند

می کنند خود را مهیّای جدال
تا چشند طعم دل آرای وصال

شوق داماد است تا در حجله گاه
دست و پا سازد ز خون خود حنا

پا برهنه بر مغیلان می پرند
سوز تاولها چه بر جان می خرند

می ربایند گوشوار از گوششان
م کشند ا رو سر روپوششان

بی کجابه بر شتر گشتند سوار
با سر بر نیزه گشتند همجوار

آفتاب خیمه ها بی تاب بود
در کنار ماه عالمتاب بود
هر دو در اندیشه ی یک داستان
« مرگ با عزّت » که ماند جاودان

با زبان در کاخ ظلمت تاختند
دشمن دون را چه رسوا ساختند

لشکری آنجا به ظاهر مرد بود
یک زنی پیروز آن آورد بود

آنچنان جانانه در کاخ ستم
بر جبین ظلم شد داغ عدم

آفرین بر کاروان نینوا
فاتحان دشت خون ، کرببلا

رو سوی هر یک شه بطحا نمود
حجتّتش اتمام ، او آنجا نمود

کربلا آوردگاه ارزش است
روز عاشورا مجال سنجش است

خوش درخشیدند یاران حسین (ع)
چهره های نور باران حسین (ع)

تا ابد در سینه عشق پاکشان
تا قیامت زنده بادا نامشان

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود