مشاهده RSS Feed

قرآن شگفت انگیز

داستان جالب اخلاقی 2

به این مطلب امتیاز بدهید
روحانی در هنگام سفر به کربلا مردی را دید که وضوی بسیار ساده و بدون مقدمه و... را انجام می دهد.
آن روحانی طاقت نیاورد و به پیش آن مرد رفت و علت را از او پرسید.
آن مرد در جواب گفت:آیت الله... به من گفته است اینگونه وضو بگیر. آن روحانی ناراحت شد و فکر کرد که آن مرد دروغ می گوید چون آن روحانی آن آیت الله را می شناخت و می دانست وی آدم بزرگی است و امکان ندارد که چنین حرفی را بگوید.
روحانی وقتی از سفر بازگشت پیش آن آیت الله رفت و به او گفت:مردی را دیدم که می گوید شما به او گفته اید که به صورت ساده وضو بگیرد ولازم نیست ترتیب و نظم وضو را رعایت کند آیا واقعاً چننین است؟
آیت الله بعد از مدتی فکر کردن به روحانی گفت:بله من به آن شخص چنین گفتم.
روحانی با حالت تعجب آمیزی گفت:می توانم دلیل این کار را از شما بپرسم.
آیت الله با سواد که در تهران زندگی می کند گفت:آن مرد نماز نمی خواند و اگر من به او در وضو و نماز سخت می گرفتم نماز و وضو نمی خواند بنابر این من اول خواستم او به هر گونه ای که می خواهد و راحت است نماز بخواند و اگر مدتی این کار ها را انجام دهد خودش احکام آنرا در می یابد و از انجام آن لذت می برد.

این آیت الله چه پاسخ زیبایی داده است.
همه چیز را اینگونه به دیگران آموزش دهیم.
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود