مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

چت با قرآن

به این مطلب امتیاز بدهید
گفتم :ابتدا چی بگم؟

گفتی :
ادخلوها بسلامباسلام واردشوید. (حجر/۴۶)
گفتم : من مقداری اضطراب دارم
گفتی : الا بذکرالله تطمئن القلوب

همانا دل ها با نام خداآرام می گیرد (رعد/۲۸)

گفتم : این هم توفیق، می خواهد!


گفتی :وماتوفیقی الا بالله ...

ونیست توفیق من مگربوسیله خدا.. (هود/۸۸)


گفتم :باشیطان چکارکنم .

همش می خوادگولم بزنه.


گفتی : و اما ینزغنک من الشیطان
نزغ فاستعذبالله انه سمیع علیم


چنانچه بخواهد از طرف شیطان در
تو وسوسه ای پدید آید پناه ببر

به خدا که او یقیناً شنوا و داناست(اعراف/۲۰۰)
گفتم : آخه شیطون گفته ازچپ
وراست میادکه غافلمون کنه.
گفتی :ان عبادی لیس علیک سلطان ...
همانا بندگان مرا از شیطان تسلطی نیست (حجر/۴۲)
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود