مشاهده RSS Feed

باغ بهشت

آیت الله مرعشی...

به این مطلب امتیاز بدهید
گزیده ای ازسفارش های آیت الله مرعشی رحمه الله علیه:

* سفارش اکید دارم به نمازشب و استغفار درسحرها

*سفارش میکنم به زهد وبی اعتنایی به شئون دنیا وراه وروش پرهیزگاری واحتیاط

*سفارش میکنم به قرائت و اندیشیدن درکتاب خدا وپندگرفتن ازآن

*سفارش میکنم به مداومت قرائت زیارت جامعه کبیره اگرچه درهفته یکبار باشد

*سفارش میکنم به مداومت تسبیحات جده ما زهرای بتول که روحم فدایش باد

*سفارش میکنم به دوری جستن ازبیکاری وبطالت وصرف عمرعزیز درچیزهایی که نفعی ندارد.روایت شده است که
خداوندتعالی جوان بیکار را دشمن میدارد.

*سفارش میکنم به اشتغال وکوشش درفراگرفتن علوم دینی

*سفارش میکنم به زیارت اهل گورستان وقبور واندیشیدن دراینکه آنان دیروز چه کسانی بودند وامروز چه شدند؟
چگونه بودند و چگونه گردیدند؟کجابودندوامروز کجا هستند؟

دومورد از وصیت های ایشان:
*سفارش میکنم تسبیحی ازتربت امام حسین علیه السلام که با آن درسحرها استغفار کرده ام با من دفن شود ودستمالی که اشک های زیادی دررثای جدم حسین مظلوم ع واهل بیت ایشان ریختم رابا آن پاک میکردم بر روی سینه درکفنم بگذارند...

*سفارش میکنم لباس سیاهی که در ماه های محرم وصفر میپوشیدم با من دفن شود...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود