مشاهده RSS Feed

کتاب الله و عترتی . مرگ بر منافقین کفار ( این وبلاگ درباره قرآن و ائمه و بر ضد منافقین کفار است )

معنی سوره انسان

به این مطلب امتیاز بدهید
سوره ایی در رابطه با قیامت

آیا بر انسان روزگاری نگذشت که چیزی لایق ذکر نبود ؟

ما انسان را از آب نطفه مختلط ( بی حس و شعور ) خلق کردین و او را می آزماییم بدین سبب دارای قوای چشم و گوش ( مشاعر عقل وهوش ) گردانیدیم

ما به حقیقت راه (حق و باطل)


را به او نمودیم حال خواهد ( هدایت پذیر و ) شکر (این نعمت ) گوید و خواهد( آن نعمت )را کفران کند

ما برای (کیفر ) کافران غل وزنجیر های سوزان مهیا ساخته ایم

نکوکاران عالم ( در این آیه حضرت علی و فاطمه و حسنین و امامان و شعیانشان به اجماع خاصه و اخبار عامه مقصودند )

در بهشت از جام شرابی نوشند که طبعش (لطف و رنگ و بی ) کافور است

از سرچشمه گوارایی آن بندگان خاص خدا مینوشند که به اختیارشان هرکجا خواهند جاریشان سازند
به عهد خود وفا میکنند و از روزی شر و سختیش همه اهل محشر را فرا میگیرد میترسند
و هم بر دوستی او ( یعنی خدا )به فقیر و طفل یتیم اسیر طعام میدهندو (گویند ) ما فقط برای رضای خدا به شما طعام میدههیم و از شما هیچ پاداش وسپاسی نمیخواهیم

ماز (قهر ) پروردگار خود به روزی که (از رنج وسختی آن رخسار خلق ) در هم غمگین است میترسیم

خدا هم از شر و فتنه آن روز آنان را محفوظ داشت و به آنها رو خندان و دل شادمان عطا نمود
و پاداش آن صبر کامل بر ایثارشان باغ بهشت و لباس حریر و بهشتی لطف فرمود


که در آن بهشت بر تختها(ی عزت ) تکیه زنند

ودر آنجا نه آقتابی سوزان بینند نه سرمای زمهیری ( بلکه در هوایی بسیار خوش و باغی وسیع و دلکش تفریح کنند )

و سایه درختان بهشتی بر سر آنها و میوه هایش در دسترس و به اختیار آنهاست

و( ساقیان زیبا و حور و غلامان) با جامهای سیمین کوزه های بلورین بر آنها دوزند
این داستان ادامه دارد

نظرات

^

ورود

ورود