مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

گفتگوی امام صادق علیه السلام با اتئیست (منکر خدا)

به این مطلب امتیاز بدهید
گفتگوی امام صادق علیه السلام با اتئیست (منکر خدا):
مردى گويد: من و ابن ابى العوجاء و ابن مقفّع در مسجد الحرام بوديم، ابن مقفّع با دست اشاره بمحل طواف كرد و گفت: اين مردم را كه ميبينى كسى از ايشان را شايسته نام انسانيت نميدانم مگر آن شيخ نشسته- مقصودش امام صادق (ع) بود- اما ديگران ناكسانند و چهارپايان؛ابن ابى العوجاء گفت:
چگونه اين نام را تنها شايان اين شيخ دانى
گفت: براى اينكه آنچه را نزد او ديدم از علم و كياست نزد آنها نيافتم
ابن ابى العوجاء گفت: لازم است گفته‏ات را در باره او بيازمايم،
ابن مقفّع گفت: اين كار مكن كه ميترسم عقيده‏ات را فاسد كند
گفت: نظر تو اين نيست بلكه ميترسى نظرت نسبت بمقام شامخى كه براى او توصيف كردى نزد من سست شود،ابن مقفّع گفت: چون چنين گمانى بمن برى برخيز و نزد او برو و تا توانى خود را از لغزش نگهدار و مهار از دست مده كه ترا در بند كند و آنچه بسود يا زيان تو باشد كه بر او عرضه كنى علامت گذار يا آزمايش كن

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود