مشاهده RSS Feed

شعر

هیبت خاموش

به این مطلب امتیاز بدهید
در زمین و آسمان دلها پریش و مضطر است
گوئیا از داغ سبط اکبر پیغمبر است

آه از آن هنگام کز سوز جگر فریاد کرد
در کمال غربت خود نعره بر بیداد زد

در سکوت خویش آنسان تیغ بر طغیان کشید
هیبت خاموش خود را بر رُخ عصیان کشید

کربلا را با رضای سُرخ خود آماده کرد
راه را هموار بر ایثار آن آزاده کرد

گرچه با تدبیر خود با کافران ننمود جنگ
عرصه را اما چنان بر دشمنان بنمود تنگ

باز آل فتنه بر نیرنگ و مکرند و فریب
کاینچنین پور نبی در بیت خود باشد غریب

قلبها در اوج قسوت از کثیر کینه بود
غربت شیعه در این نوبت نفیر سینه بود

سینه ی پر درد کز زهر جفای دون شکست
زورق جهل عرب اینبار هم بر خون نشست

چون زَنی دم « خادم » از بیداد آل دون و خصم ؟
شیعه را زین غربت عظمی ببارد خون ز چشم
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود