مشاهده RSS Feed

همه جان چشم شدم خیره بدنبال تو گشتم !

تشخیص شیط!!ن در لباس ملائکه

به این مطلب امتیاز بدهید
شیـ! طین در لباس ملائکهدر شناخت موجودات انس و جن و ... خوب باید دقت کرد
بعضا موجودات پلید در ظاهر خود روحیه موقت خوب دارند
که از مصاحبت و معاشرت یا حتی تجاوز بدست امده(مثلا زنا یا لواط و برده داری یا به عبارتی تسخیر و به اسارت گرفتن خلق خوب خدا)
ولی باطنا پلید هستند و فقط با ظاهر ملائکه حاضر می شن
اونهم با مغلطه و غلط اندازی در باور ما !!!

و ممکنه مدتها در گوداله فریب این موجودات گرفتار باشیم .

خداوند میفرمایند :
و بترسید از روزی که ھیچ کس اندکی به کار دیگری نیاید و به حال او سودی نبخشد و از ھیچ کس فدایی پذیرفته نشود و شفاعت کسی او را سودمند نبود و آنان را یاور نباشد.و [ در آن روز] شفاعت ھیچ کس پذیرفته نشود، و فدا و عوض از کسی قبول نکنند، و ھیچ یاری کننده و فریاد رسی نخواھند داشت.

پس شفاعت شفیعان درحق آنان ھیچ سودی نبخشد.

قرآن مجید .
-------------------------------
پس ما در شناخت و اعتماد به افراد مومن برای رضای خدا و ازمایش الهی
سوای شفاعت و عنایت مخلوق قبل از هر چیز باید به رضای خدا و روز ازمایش بیندیشیم و
فرزند شاگرد همسر یا دوستان مایل به حقیقت رو برای اون روز ازمایش و اماده کنیم

برای شناخت بهتر افراد باید ببینیم وقتی که تنها و بی یار و یاور می شن
چقدر به ایمان یا شخصیتی که شاید زبانی و ظاهری باشه
اهمیت میدن و با چه نیت و چه مقدار شوق به سمت خدا و خوبی حرکت میکنن ...

اونوقت میتونیم بگیم که طرف پخته و ساخته اس ...
چه خوبه که قدرت درک ایما و اشاره خدا و اهل خدا رو در خود تقویت کنیم
و خودساخته بشیم تا روز ازمایش های بزرگ سرافراز و موجب شکر و شادی حامیان و راهنمایان خود باشیم ...

انشاالله !

مخلص کلام
دوست و نامزد و همکار و همراه همدیگر رو در موقعیت های مختلف در تنهایی در سختی ها بسنجند
و ببینند واقعا ظاهر و باطن اشخاص یکی هست ؟
یا فقط ظاهری موقت از شخصیت های خانواده اش یا فلان فیلم و ادم مشهور
به خود گرفته تا در باور ما رخنه کنه و بتونه باطن پلید خود رو در ظاهر ساختگی که از دیگران شکل گرفته قالب کنه ...

اینکار دست کمی از تسخیر و تجاوز نداره ...
معمولا باطن موجودات پلید اجازه ی عادت به ظاهر خوب نمیده
و خیلی زود باطن پلید نمایان میشه اما ممکنه دیگه دیر شده باشه و این رخنه
در سازه ی باور یا سازمان وجود , ما رو سست و ضعیف کرده باشه ...

مخصوصا زمانیکه سو استفاده های عاطفی و جنسی صورت گرفته باشه
پس قبل از ایجاد پیوند دوستی یا همکاری و همسری و ...
باید بیازماییم و بشناسیم ...
و به ظاهر افراد امتیاز و اعتبار باطنی نبخشیم ...

یک بار آزمایش و یک عمر آسایش

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود