مشاهده RSS Feed

virus3000

برونگرايي و درون گرايي

به این مطلب امتیاز بدهید
برونگرايي و درون گرايي

? مقدمه
از ديدگاه يونگ پديده‌هاي برونگرايي (Extraversion) و درونگرايي (Introvwersion) دو جنبه مهم از شخصيت انساني را تشکيل مي‌دهند.
برونگرايي:هنگامي که توجه به اشيا و امور خارج چنان شديد باشد که افعال ارادي و ساير اعمال اساسي آدمي نتيجه ارزيابي ذهني نباشد، بلکه معلول مناسبات امور و عوامل خارجي باشد، برونگرايي خوانده مي‌شود.
افراد درون گرا از لحاظ رواني داراي سرعت فعاليت مغزي بالاتر از حد طبيعي هستند و اين امر سبب مي‌‌شود که افراد درون‌گرا به قواي محرکه (Stimulation) کمتر از حد طبيعي نياز پيدا نمايند. افراد درون‌گرا داراي ديدگاه دروني و ذهني هستند و آمادگي بيشتري را براي خود داري و تسلط بر نفس خويش از خود نشان مي‌دهند.
اين افراد اوقات خود را به مطالعه و بيشتر در تنهايي سپري نموده و کمتر مايل به معاشرت با ديگران هستند.
از سوي ديگر افراد برون‌گرا داراي سرعت فعاليت مغزي پايين‌تر از حد طبيعي هستند و از اين رو اين افراد براي اداره امور زندگي خويش به قواي محرکه بالاتر از حد طبيعي نياز دارند.
افراد برون‌گرا بيشتر داراي ديدگاه عيني و خارجي بوده و داراي فعاليت عملي عاليتري هستند. ولي ميزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درون گرا کمتر است. اين افراد مايلند که بر محيط افراد خود تأثير گذارده و به رقابت با ديگران پرداخته و در مجامع عمومي بيشتر ظاهر مي‌شوند.
بنابراين اگر درونگرايي و برونگرايي در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر دو شخصيت نابهنجار قرار مي‌دهند که اولي به صورت اختلال اسکيزفرني و دومي به صورت اختلال هيستري تظاهر خواهد نمود. تعداداين افراد البته بسيار کم است و اکثريت مردم ميان اين دو قطب نهايي جاي دارند. عده‌اي نزديکتر به قطب نهايي درونگرايي و گروهي نزديکتر به قطب نهايي برون‌گرايي هستند. و عده کثيري هم هر دو جنبه برونگرايي و درونگرايي را به صورت متعادل دارا مي‌باشند که اصطلاح آمبي‌وِرت (ambivert) به آنها اطلاق مي‌‌شود.
از سوي ديگر اضطراب يک ترس دروني شده است از اينکه مبادا تجارب دردآور تکرار شوند. از ديدگاه فرويد، اضطراب هسته مرکزي روان نژندي است و علامت اخطاري است به «خود».
اهميت پژوهش
زماني که افراد به مدت نسبتاً طولاني در معرض اضطراب مزمن (Chronic anxiety) قرار مي‌گيرند، سيستم‌هاي عصبي رتيکلوآندوتليال (Reticlo endothelial system-R.A.S) آنها به گونه‌اي خود را تنظيم مي‌نمايند که فرد به طور طبيعي در حالت بيداري، هوشياري بيشتري را نسبت به وقايع اطراف خويش نشان مي‌دهد. اين امر طبيعتاً سبب مي‌شود که نياز به محرک خارجي در آنها کمتر شده و تا زماني که منبع اضطراب کشف و رفع نگردد به سوي درونگرايي متمايل مي‌شوند.
با توجه به موارد فوق مشاهده مي‌شود که وجود اضطراب در افراد جامعه تأثير بسزايي در ميزان درونگرايي و برون‌گرايي آنها دارد. به گونه‌اي که ممکن است يک فرد برون‌گرا در اثر شدت فشارهاي وارده ناشي از اضطراب به تدريج به فردي درون‌گرا تبديل شود و در صورتيکه اين فشار همچنان ادامه داشته باشد ممکن است در افرادي که با مشاغل اجتماعي سر و کار دارند و بايد در تعامل دايم با جامعه باشند سبب کاهش شديد کارآيي آنها بشود. اين موضوع در جامعه معلمان بسيار حائز اهميت است.
همچنين بسياري از افرادي که در معرض اضطرابهاي مداوم قرار مي‌گيرند ممکن است نسبت به زندگي داراي ديدگاه منفي شوند. ولي بايد اعلام نمود که اضطراب در زندگي افراد به علت انتخابي است که آنها براي ادامه زندگي خويش انجام داده‌اند و اين انتخاب بنا به هر دليلي ممکن است آنها را با مشکلات مواجه کرده باشد. اما نکته مهم اين است که تمايل افراد به درون‌گرايي در زمان رويارويي با اضطراب‌هاي ممتد اين توانايي را به آنها مي‌دهد که با تمرکز بيشتري به مشکل خود توجه نموده و نهايتاً درحل آن مشکل کوشش نموده و موفق شوند.
در اين موارد افراد درون‌گرا با دقت هر چه تمام‌تر که به جمع‌آوري اطلاعات در خصوص علل بروز مشکلات و چگونگي رفع آنها مي‌پرازند و آنقدر کوشش مي‌کنند تا نهايتاً با حل مشکلات مورد نظر به طور طبيعي به ديدگاه مثبت نسبت به زندگي دست مي‌يابند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود