مشاهده RSS Feed

shirinbanoo

به خودم 5: به همین سادگی!

به این مطلب امتیاز بدهید
در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدن هایی که فقط نیروی نیروی پاهایم را از من گرفت، در حالیکه گویی ایستاده بودم.

چه غصه هایی که فقط به سپیدی موهایم سرعت بخشید، در حالیکه قصه ی کودکانه ای بیش نبود!

دریافتم خدایی هست که اگر بخواهد میشود، و اگر نخواهد نمی شود!

به همین سادگی ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود