مشاهده RSS Feed

shirinbanoo

به خودم 4: این گونه باش!!

به این مطلب امتیاز بدهید
مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند.

تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردّدند.

کار کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

شروع کن وقتی که دیگران در تعلّلند.

تلاش کن وقتی که دیگران در آرزوپردازیند.

صرفه جویی کن وقتی که دیگران اسرافکارند.

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبتند.

لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند.

پافشاری کن وقتی که دیگران سست اراده اند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود