مشاهده RSS Feed

ساعت شنی

گریه

به این مطلب امتیاز بدهید
در تنهایی خود لحظه ها را برایت گریه کردم.
در بی کسیم برای تو که همه کسم بودی گریه کردم.
در حال خندیدن بودم که به یاد خنده های سرد و تلخت گریه کردم.
در حین دویدن در کوچه های زندگی بودم که ناگاه به یاد لحظه هایی که بودی و اکنون نیستی ایستادم و آرام گریه کردم.
ولی اکنون می خندم آری میخندم به تمام لحظه های بچگانه ای که به خاطرت، اشک هایم را قربانی کردم.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود