مشاهده RSS Feed

ساعت شنی

نیمه گمشده

به این مطلب امتیاز بدهید
پرسید نیمه گمشده ات را پیدا کردی?
گفتم نه تو یافتی نه من
عشق های این روزها فقط حریف تمرینی است تا بفهمی نمی یابی نمی رسی
فقط مادر است که عاشق است
و او خدای من است
گفتم خدا
بد عاشق حسودی است خدا
هیچکس را نمی گذارد به هیچکس برسد
ما همه حریف تمرینی هستیم و بس
و بد لیلی است خدا
بد لیلی است
و
خوش مجنونی
و من بپاس سمبل عشقش بوسه می زنم بر دستان مادر
که چون خدا بسیار رنجاندمش و ماند
چون این کوهسار بمن عشق امید و زندگی داد
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود