مشاهده RSS Feed

ساعت شنی

بازی...

به این مطلب امتیاز بدهید
بازی...گفتی بازی برد و باخـــ ـــــ ـــــ ــت دارد …


ولی زبــــ ــــ ـــــانم بند آمد بگویم که مـــــ ـــــن بازی نکردمــــ ؛من با تــ ـــــ ـــــ ـــو زندگی کردمـــــــ !
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود