مشاهده RSS Feed

ساعت شنی

روزگار

به این مطلب امتیاز بدهید
روزگار...


گاهی باید با زندگی جنگید

گاهی برای رسیدن.....برای بدست آوردن.... یاحتی...عشق

باید باروزگار دوءل کرد

عاقبت فقط یک نفربرنده خواهدبود...روزگار یا...

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود