مشاهده RSS Feed

ya muhammad

چه خوش نامت که رحمان و رحیم است

به این مطلب امتیاز بدهید


کنم حمد و ستایش که ، صبوری

همه علمی و ، از غفلت تو دوری

-

ببخشی بنده را با قدرت خویش

همین بخشش نموده جرا تم بیش

-

شدم عاصی و سر پیچی نمودم

تو پوشاندی و من بی شرم بودم

-

که دانستم وسیع رحمتت را

و بخشش های خوب و بی حدت را

-

صبوری و کریم و زنده هستی

و بخشاینده ی جرمم تو هستی

-

قبول ِ توبه ی من را نمودی

بدادی نعمت و احسان نمودی

-

کجا جویم ، من اوصاف جما لت

به هر جایی عیان گشته ، کمالت

-

به زیبایی بپوشانی خطایم

ببخشی با بزرگی جرم هایم

-

گشایش از شما نزدیک باشد

به فریادم رسی چون نیک باشد

-

وسیع است ، رحمت بی انتهایت

و بخشش های تو شد ، بی نهایت

-

همه بخشش ز تو شیرین ترین است

و نیکی ها و فضل تو، قرین است

-

تو را نعمت بزرگ ، احسان قدیم است

چه خوش نامت که رحمان و رحیم است


دعای ابوحمزه ثمالی از امام سجاد (ع) بخش هشتم
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود