مشاهده RSS Feed

ساعت شنی

جی پی واسوانی

به این مطلب امتیاز بدهید

آیا کسی به شما بدی کرده است؟
او را ببخشید،حتی پیش از آنکه از شما طلب بخشایش کند.
آنگاه ذهن شما در آرامش خواهد بود .
و جهان اطراف به شما لبخند خواهد زد.
جی پی واسوانی

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود