مشاهده RSS Feed

ya muhammad

رهبر انقلاب

به این مطلب امتیاز بدهیدرهبرما لرزه بر،دشمن فکند

بدگمانی بهر او ، شد ناپسند
-
نایب برحق ِمَهدی ، رهبراست
همصدایی با عدویش ، تا به چند
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود