مشاهده RSS Feed

itak

مرد است دیگر......زن است دیگر........

به این مطلب امتیاز بدهید
مــرد بــایـد
حــرفـش...
قــولــش...
فــکــرش...
نـگـاهـش...
... قـلـبـش...
و ...
آنــقــدر مــردانــه باشد...
کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا...
بـه او اعـتــمــاد کــرد ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود