مشاهده RSS Feed

itak

ادامه مطلب قبلی

به این مطلب امتیاز بدهید
زن است دیگر...

گاهی سعی می کندمردانه بازی کند،مردانه کار کند،مردانه قدم بردارد،مردانه فکر کند،مردانه قول دهد
اما هر کاری هم بکند زن است!
احساس دارد...
لطیف است...
یک جا عقب می نشیند و محبت تورا می خواهد
زن است دیگر...!

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود