مشاهده RSS Feed

itak

ادامه مطلب قبلی

به این مطلب امتیاز بدهید
مردی؟؟!

هرچقدرمغرور...!

هرچقدر صادق...!

هرچقدر ساده...!

هرچقدر جذاب...!

هرچقدر مکار...!

درست...!

اما گاهی برای فتح یک وجب از جغرافیای یک زن..."باید" به زانو بیفتی.....!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود