مشاهده RSS Feed

زندگی

دعا

به این مطلب امتیاز بدهید
یک ترانه می تواند
لحظه ای را تغییر دهدیک ایده می تواند دنیایی را عوض کندیک قدم می تواندسفری را آغاز کنداما یکدعا می تواند حتی
ناممکن را دگرگون کند
برچسب ها: دعا ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده
^

ورود

ورود