مشاهده RSS Feed

شعر

معنای عشق

به این مطلب امتیاز بدهید
عشق یعنی معرفت ، یعنی شناخت
در نهایت بر رضایت دست یافت


از من خود بگذری بی خود شوی

ذوب آنگه در نگار خود شویاز وجود دوست باشی خود وجود
تا ز عشقش نیز در یابی وجود


در وجود دوست خود بینی سپس
دوست را در ذات خود بینی سپس


از تو خواهد گر که غرق او شوی
در طریق وصل او همسو شوی


سر دهی حتی اگر درخواست کرد
هر خطر با جان و دل دریافت کرد


گر بخواهد مثله دیدارش کنی
سر کنی تقدیم و بر دارش کنی


شوق دیدارش به مسلخ تن دهی
آتش عشقش به دامن پس زنیبهر هر عشقی جدائی پس بلاست
«خادما» هر چیز غیر از این خطاست
برچسب ها: عشق ،مسلخ ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

  1. خانم نیازی آواتار ها
^

ورود

ورود