مشاهده RSS Feed

زندگی

خوشبختی

به این مطلب امتیاز بدهید
معنای خوشبختی این نیست
که همه چیز داشته باشیدیعنی به خاطر هر آنچه که دارید
شکر گزار خدا باشید
برچسب ها: خوشبختی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده
^

ورود

ورود