مشاهده RSS Feed

زندگی

خدا

به این مطلب امتیاز بدهید
به عقب بنگرید و خدا را شکر کنیدبه جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید
او درهایی را می بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست
و درهایی را می گشاید که هیچکس قادر به بستنش نیست

آپدیت شده 1392/08/13 در 20:16 توسط Entezarehmoud

برچسب ها: خدا ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
سخنان آموزنده
^

ورود

ورود