مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی محرم (10)

به این مطلب امتیاز بدهید
کودک بزرگ
[ در وصف حضرت علی اصغر (ع)]
آن طفلک دُردانه که در خیمـــه فغان است
در فکر وصالست نه اندیـــشۀ جان است

گر قحطیِ شیر است کــــه این طفل بنوشد
امّـــــا اثر وصلتِ دلــدار عیان است

مردان همه تقدیم نمودند ، سر و دســـــت
او زیــــر گلو را هدف تیر و کمان است

در مَهد بخندید چـــو آن زمزمه بشنیـــد
«خوشتر زعسل»، رأ یِ منم نیز همان است

تا شبهِ نبی را چــــو سرافراز لقاء دیـــد
در مَهد بر آشُفت ، تب عشق گمـان است


جانها به لب آمد زِ عطش ، شیــر بخُشکیـد
پس شورِ چِه در چهرۀ آن طفل نهان است

بَل شورِ همان حُجّتِ فردا ست به لشکـــر
زان قصّه گلستان حسین(ع) نیزخزان است

طفل است ،زبان قاصر از آنست کــه گوید
« مَر نیز در آن وادیِ خون نام و نشان است»

سوگند بر آن نای که با تیـــــر گشودند
«آزاده تــرین کودک تاریخ جهان » است


گر حرمله از دور به آوَرد بر آمد
نزدیک علی(ع)دید ، نه در امن و امان است

از صولتِ مردانۀ این طفلَکِ بی شیـــــر
یک قوم بلرزید کــه چون شیر ژیان است

بردست پدر ناله برآورد بر آن قـــــوم
این حنجــرِ دین است که در حالِ بیان است

بر قومِ لعین بانگ بر آورد پـــــدر نیز
این رسمِ کدامین فَرَق اهل جهــان است

هر موعظه در قلب پُر از کینه چه سود است؟
نا مردیِ کوفی همـه در جان و روان است

چـون تیر سه شعبه هدف حلق علی(ع) شد
«خادم» بنگر پیکـــر بابش چه کمان است
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود