مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی محرم (9)

به این مطلب امتیاز بدهید
خطبه های آتشین
نطق زین العابدین در شام چون شمشیربود
از غرّش آن شیر بود (لعنت الله علیه) همچنین ترس یزید

گفت من فرزند آن مولای محراب انــــدر م
ناطق قرآن منــم احکام دین رااز بَـــــرَم

باب من فرزند آن مقتول محراب و دُعاســـت
باب من فرزند افضل در عبادت با خـــدا ست

جّـــدِ من کاو شهر علم و باب آن حیدر بـُوَد
باب من فرزند آن حیدر شَـــــهِ خیبر بُـوَد

باب من فرزند زهرا (س) دخترِ پیغمبر(ص )است
بانوی هر دو جهان و مرتضی را همســـر است

تا یزید بی حیا (لعنت الله علیه) ناکام ماند و بی نــو ا
امر کرد تا با اذان ایــــن درد را سازد دوا

تا مؤذّن خواست با شعر اذان بلوا کنـــــد
گفت مردم جبرئیـــل با جدّ من نجــوا کند

این محمّد(ص) کاینچنین بر او شهادت میدهند
جدّ ما باشـــد چرا بیهوده هر جا می جهنـد؟

آنچنان رســـوا نمود آنقوم رذل و پَست را
تا نشاند چهرۀ زشتِ یــزید مست را


با بیان خطبه های آتشین جانهــا گُداخت
شیون از نایِ دل هر مرد و هر زن می نواخــت

چهره های شوم و رسوای همه از شرم سوخت
تیرِ حسـرَت کام آن مردان زن سیرت بدوخـت

گر چه این شیون که دارند از غمِ این ماجراست
لیک «خادم» بر جبین ، این ننگ تا یوم الجزاست
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود